Arvodesräkning endast särskilda skäl

I uppdraget som god man/särskilt förordnad vårdnadshavare (sfv) utbetalas ett fast månadsarvode. I det fasta månadsarvodet ingår 15 grundtimmar i uppdraget per månad. Om uppdraget har krävt fler timmar än de 15 grundtimmarna har gode mannen/sfv möjlighet att ansöka om extra arvode.

Som god man kan du ansöka om arvode för tid eller kostnader som har varit utöver det avtalade uppdraget.