Redogörelse för god man för ensamkommande barn

Gode män för ensamkommande barn ska lämna in en redogörelse för uppdraget var tredje månad. Redogörelsen är en förutsättning för att överförmyndaren ska kunna utbetala arvode för uppdraget.

Redogörelsen måste vara inskickad senast den 5:e i månaden efter det aktuella kvartalet för att arvode ska hinna utbetalas under månaden.

Frågor om tjänsten
Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40

Personuppgiftsansvarig
Överförmyndaren
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se