Inför upprättande av årsräkning

Årsräkningen och redogörelsen ska avse föregående årets förvaltning och övriga åtgärder.