Körjournal för att specificera dina resor

Körjournal används för att dokumentera resor som görs i tjänst. Dokumentet måste fyllas i för att förvaltare eller god man kan hämta ut ersättning för resor i tjänsten.

Körjournal används för att specificera dina resor.
Summan ska sedan överföras till sidan 2 i blanketten.

Blankett skickas till:
Överförmyndarenheten
Härnösands kommun
871 80 Härnösand