Redogörelse barn - underlag för arvode och ersättning

Som god man eller förvaltare kan du ha rätt till ersättning baserat på ett standardbelopp.

Redogörelsen är till för att ge en bild av uppdragets omfattning samt för för att räkna ut skälig ersättning för det åtagna uppdraget.