E-handel

Rådhuset

Härnösands kommun arbetar med ett elektroniskt inköps- och fakturasystem för att nå effektiv hantering av både beställningar och fakturor. Det ger förutsättningar för ökad köptrohet mot ingångna ramavtal. Det ger också förutsättningar att styra inköpen till rätt leverantör och avtalspriser.

Elektronisk handel (e-handel) innebär att kommunen, via inköps- och fakturasystemet, får en lättillgänglig presentation av avtal, leverantörer och priser.

Målet är att skapa en effektivare inköpsorganisation inom kommunen samt att öka avtalstroheten.

För leverantörer

För att e-handel ska fungera i praktiken så är det viktigt att följa en viss standard. När standarden används så säkerställs att rätt information i ett givet format skickas mellan affärsparterna.

Härnösands kommun följer de gemensamma standarder som används i offentlig sektor och som rekommenderas av SFTI (Single Face to Industry) Länk till annan webbplats..

Vad innebär detta för er?

I första hand rekommenderas Peppol-formatet för affärsprocesserna för e-handel.

Kommunen kan t ex ta emot och skicka elektroniska meddelanden i form av:

  • Elektroniska prislistor (pricat)
  • Order
  • Ordersvar
  • Faktura

Vi har också möjlighet att ta emot elektroniska prislistor i excel-format med en given standard.