Digitala möten om översiktsplanen

En vy över Härnösand.

Tack alla som var med på våra digitala möten.

En sammanfattning av förslaget till översiktsplan