Anpassad gymnasieskola

Härnösands Gymnasium

Välkommen till Härnösands anpassade gymnasieskola!

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger vidare på anpassad grundskola och utbildningen är frivillig.

Anpassad gymnasieskola har en egen läroplan, och ska stödja varje elev att bli så bra förberedd som möjligt för ett aktivt vuxenliv. Fokus ligger på arbete, boende, fritid och en hälsosam livsstil.

Tack vare en engagerad personal och en väl fungerande verksamhet kan vi även erbjuda elevplatser från kommuner omkring oss.

Eftis - Villan och Stugan

Härnösands kommuns eftermiddagsverksamhet erbjuder korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, enligt LSS § 9.7.

Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförbilder.
Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans.

Villan finns på Kristinagatan 2 och Stugan på Nattviksgatan 1.