Välkommen till anpassad grundskola

Olika är normen. Vi är alla olika, lika – lika, olika. Verksamheten arbetar för att öka alla elevers delaktighet och inflytande i skolans vardag utifrån varje elevs egna förutsättningar.

Anpassad grundskola i Härnösand finns på Gerestaskolan och Hedda Wisingskolan.

Gerestaskolan finns grundskola och anpassad grundskola med inriktning anpassad grundskola årskurs 1-6 samt träningsskolan årskurs 1-9.

Gerestaskolan

Hedda Wisingskolan finns grundskola samt anpassad grundskola med inriktning anpassad grundskola årskurs 7-9.

Hedda Wisingskolan

Verksamheten utgår från att alla kan och vill göra sitt bästa. Här har eleverna stor kompetens och upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och elever. Detta kräver att pedagogerna är aktivt nyfikna på eleverna och deras tankar och arbetar vidare med deras nyfikenhet och lust till lek och lärande. I samarbete med elevernas hem, ska välkomnandet vara den gemensamma hållning där familjernas olikheter blir en gemensam tillgång.

Kontaktuppgifter

Rektor
Carina Söderlind Löfvander
Telefon: 073-270 45 82

Telefon expeditionen: 0611-34 88 09

Besöksadresser
Gerestaskolan
Rosenbäcksallén 39
871 61 Härnösand

Hedda Wisingskolan
Gånsviksvägen 2
871 60 Härnösand

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Schoolity. Det går också bra att ringa det telefonnummer till den årskurs eleven tillhör.
En ny sjukanmälan görs varje dag.