Gerestaskolan

På Gerestaskolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns grundskola, fritidshem, grundsärskola och träningsskola. 
Skolan fokuserar på rörelse och hälsa och låter skapande och undersökande arbete vara en arbetsmetod. Att verka för en skola med hållbar utveckling är en självklarhet här.

Gerestaskolan ligger i centrala delarna av Härnösand men har samtidigt närhet till skogsområden.

Här finns fyra skolbyggnader: Jordens hus, Vindens hus, Vattnets hus och Eldens hus där olika årskurser tillhör olika hus. I Eldens hus finns också expeditionen, grundsärskolan och träningsskolan.

Gerestaskolan

Det finns tre fritidshem för elever i förskoleklass och årskurs 1, ett fritidshem för elever i årskurs 2 och en fritidsklubb för elever i årskurs 3-6.

Trygghetsarbete

I skolans trygghetsteam ingår biträdande skolledare, kurator, skolsköterska och personal från olika arbetslag. Här finns mer information om elevhälsans arbete.

Visionen och målet med trygghetsarbetet är att alla ska känna sig trygga och alla ska vara snälla med varandra. Alla elever ska mötas med höga förväntningar och få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Att elever är olika är normen för Gerestaskolan som arbetar för inkluderande lärmiljöer.

Kontaktuppgifter

Rektor
Sara Mattsson
Telefon: 070-101 61 90

Biträdande rektor
Sara Sjölund
Telefon: 0611-34 88 66

Telefon expeditionen: 0611-34 88 09

Jordens hus, förskoleklass-åk 1: 0611-34 88 38
Vindens hus, åk 2-3: 0611-34 88 32
Vattnets hus, åk 4-6: 0611-34 88 69
Himlens hus, Vintergatan: 0611-34 88 27

Besöksadress
Rosenbäcksallén 39
871 61 Härnösand

Elevhälsan på skolan
Skolsköterska: 070-399 21 57
Skolkurator: 070-380 98 38

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity innan klockan 08.00. Det går också bra att ringa:

Jordens hus, förskoleklass-åk 1: 0611-34 88 38
Vindens hus, åk 2-3: 0611-34 88 32
Vattnets hus, åk 4-6: 0611-34 88 69
Himlens hus, Vintergatan: 0611-34 88 27

En ny sjukanmälan görs varje dag.