Kastellskolan

Kastellskolan.

Skolan med tillhörande fritidshem och förskola ligger centralt i Härnösand. Här finns en huvudtanke i lärandet för barn från ett till sexton år. Verksamheten har en fristående huvudman, Kastellskolans ideella förening, och drivs utifrån en kristen värdegrund. Det är den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Kastellskolan erbjuder en miljö där barnet får en möjlighet att utvecklas på en plats under en längre tid. Att varje elev är unik är något som värdesätts. Här är man inte en i mängden, utan en unik individ med egna åsikter som ska tillvaratas.

Lärandet är en lustfylld process genom vilken barnen successivt utvecklar förståelsen för omvärlden. Kunskaper och färdigheter utvecklas i meningsfulla sammanhang där barnets erfarenheter är utgångspunkt. Lärandet sker genom att barn och pedagoger tar del av, bearbetar, prövar och värderar information.

Kastellskolans fritidshem har två avdelningar. Förskoleklass och årskurs 1 har en avdelning och årskurs 2-5 en annan. Denna del av verksamheten innehåller mycket tid utomhus och en timmes planerade aktiviteter varje dag under ledning av vuxna.

Besök Kastellskolans egna hemsida Länk till annan webbplats. för mer information. 

Kontaktuppgifter

Rektor
Anders Digné
Telefon: 070-555 67 50
E-post: anders.digne@kastellskolan.se

Förskolechef/biträdande rektor
Marita Holmström
Telefon: 070-753 94 19

Telefon expeditionen: 070-571 04 60 (måndag-fredag kl. 08.00-12.00)

Besöksadress
Kristinagatan 2
871 60 Härnösand