Murbergsskolan

Murbergsskolan

På Murbergsskolan går elever i årskurserna 3-6. Skolan ligger i ett naturskönt område nära Västernorrlands museum på Murberget. Skogen finns inpå knuten och ger möjlighet till utomhuspedagogik.

Murbergsskolan är kommunens enda renodlade mellanstadieskola.

Här går elever från områdena Murberget och Bondsjöhöjden från årskurs 3-6.

Här får eleverna möjlighet att lära sig på olika sätt genom en variation av arbetssätt och utmanande lärmiljöer som väcker lust och nyfikenhet att lära. Verksamheten bygger på att elever får ta ansvar för sina egna handlingar och sin miljö.

Skolan har traditioner som skoljogg, luciafirande, julavslutning, friluftsdagar, temadagar, brännboll, kulturdag och sommaravslutning.

Här kan du läsa mer om elevhälsoarbetet inom skolans verksamheter.

Kontaktuppgifter

Rektor
Helena Norell
Telefon: 0611-34 87 32
Mobil: 070-191 07 01

Biträdande rektor
Anna-Karin Erbell
Telefon: 0611-34 85 50
Mobil: 070-537 77 19

Telefon expeditionen: 0611-34 87 33

Besöksadress
Gymnastikgatan 2
871 50 Härnösand

Elevhälsan på skolan
Skolsköterska: 070-376 48 99
Skolkurator: 070-408 67 13

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity innan klockan 08.00. Det går också bra att ringa: 0611-34 87 33.

En ny sjukanmälan görs varje dag.