Bondsjöhöjdens skola

Bondsjöhöjdens skola

Skolan ligger centralt på området Bondsjöhöjden ett fåtal kilometer utanför Härnösands centrum. Den är placerad i ett lugnt och trivsamt villaområde med närhet till natur och idrottsanläggningar som ofta nyttjas i olika undervisningsformer.

På Bondsjöhöjdens skola går ca 230 elever från förskoleklass till årskurs 2. Här finns även ett fritidshem. Omkring 40 personal arbetar på skolan.

Hälsa och rörelse är viktiga inslag för eleverna på Bondsjöhöjdens skola. De erbjuds pulspass med pulsband inomhus, organiserade rastaktiviteter med fokus på rörelse och puls, brain-breaks och utomhuspedagogik.

Ett övergripande prioriterat utvecklingsområde är inkluderande lärmiljöer. Fokus ligger därför på att vidareutveckla arbetet med:

  • Värdegrundsarbete
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Inkluderande och kreativa lärmiljöer
  • Digitalisering

Eftersom alla elever är olika och lär på olika sätt behöver vi använda oss av olika verktyg och metoder för att eleverna ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Intill skolan finns välskötta motionsspår sommar och vinter. Fina pulkabackar med grillplatser finns också på gångavstånd från skolan. Detta ger mycket stora möjligheter att använda naturen som ett pedagogiskt hjälpmedel.  

Här kan du läsa om elevhälsans arbete.

Kontaktuppgifter

Rektor
Helena Norell
Telefon: 0611-34 87 32
Mobil: 070-191 07 01

Biträdande rektor
Anna-Karin Erbell
Telefon: 0611-34 85 50
Mobil: 070-537 77 19

Telefon expeditionen: 0611-34 85 52

Besöksadress
Slåttervägen 3
871 53 Härnösand

Elevhälsan på skolan
Skolsköterska: 070-376 48 99
Skolkurator: 070-408 67 13

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity innan klockan 08.00. Det går också bra att ringa: 0611-34 85 52.

En ny sjukanmälan görs varje dag.