Älandsbro skola

I en fin miljö med naturen som granne finns Älandsbro skola. På skolan går ungefär 170 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6.

I området finns också förskola, fritidshem och fritidsklubb.

Den främsta uppgiften för verksamheten är att nå hög måluppfyllelse och ge eleverna kunskaper för livet. Skolan bygger därför vidare på förskolans grund. När eleverna sedan lämnar skolan efter årskurs 6 ska de:

  • vara trygga, självständiga, accepterade och socialt kompetenta
  • klara av att utveckla olika färdigheter
  • kunna tillgodogöra sig kunskaper för livet.

Skolområdet har även idrottshall, fotbolls- och ishockeyplan, elljusspår samt skogsområde med kåta och grillplats. Det finns även en skolträdgård där barnen planterar och leker. I dessa "uterum" förenas teori med praktik.

Här finns information om elevhälsans arbete.

Kontaktuppgifter

Rektor
Tommy Nilsson
Mobil: 070-410 22 60

Biträdande rektor
Herman Norberg
Mobil: 070-210 81 48

Telefon expeditionen: 0611-34 88 72

Besöksadress
Äland 109
871 71 Älandsbro

Elevhälsan på skolan
Skolsköterska: 070-624 55 41
Skolkurator: 070-301 05 43

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity innan klockan 08.00. Det går också bra att ringa: 0611-34 88 72.

En ny sjukanmälan görs varje dag.