Solenskolan

Solenskolan

Skolan ligger vid södra infarten till Härnösand. Det är en mångkulturell skola där nästan hälften av de 360 eleverna har ett annat modersmål. Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt och ser tvåspråkigheten som en styrka.

Förutom grundskolans verksamhet F-6 finns tre fritidsavdelningar. Två för förskoleklass-åk 2 (Norrskenet och Regnbågen) och ett för åk 3-åk 6. (Stjärnan).

Vardagen på skolan utgår ifrån att jobba tillsammans med fokus på elevernas lärande och utveckling i en trygg miljö. Genom att inrama alla lektioner av ett språkutvecklande och elevaktivt lärande skapar skolan de bästa möjligheterna för eleverna.

Utomhuspedagogik är en naturlig del i den dagliga verksamheten då skolan har nära till både havs- och skogsmiljö. Eleverna på lågstadiet får extra mycket musik, genom estetiska lärprocesser, för att stärka sitt lärande inom matematik och språk. På rasterna arrangerar fritidspedagogerna och eleverna aktiviteter tillsammans som är gruppstärkande och kamratfrämjande.

Solenskolan jobbar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och trygghet. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam och ett aktivt trygghetsteam. Ett gemensamt förhållningssätt ger trygghet och lugn och den gemensamma värdegrunden genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld. Här finns mer information om elevhälsans arbete.

På Solenskolan är alla lika viktiga för en god arbetsmiljö tillsammans.

Kontaktuppgifter

Rektor
Helene Sjödin
Telefon: 0611-34 87 12

Biträdande rektor
Sara Ulander
Telefon: 0611-34 87 01

E-post: solenskolan@harnosand.se

Telefon expeditionen: 0611 - 34 87 02

Besöksadress
Vårstagatan 4
871 40 Härnösand

Elevhälsan på skolan
Skolsköterska: 073-064 90 72
Skolkurator: 070-191 55 24

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity före kl. 07.45 varje skoldag som barnet är sjukt. Det går också att ringa expeditionen före kl 07.45 på telefonnummer 0611-34 87 02. Meddela sjukanmälan på telefonsvaren.