Hedda Wisingskolan

Hedda Wisingskolan

På Hedda Wisingskolan går elever från årskurs 7 till 9. Skolan ligger centralt på Härnön med närhet till allt. Här går cirka 350 elever.

Hedda Wisingskolan är en skola med plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande. Här ska det vara positivt att vara duktig, oavsett inom vilket område. En skola där allas förmågor är värdefulla.

Skolans vision är att vara en skola som har en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter. I lärmiljön finns höga och tydliga krav som går hand i hand med eget ansvar och utveckling. Här sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i gemenskap för att nå längre.

Det är också viktigt att varje elev och dess föräldrar har god insyn i och inflytande över skolans verksamhet.

Här finns information om elevhälsans arbete.

Information inför skolstart

Här kommer lite info inför läsåret 23/24. Den information som presenteras här gäller utifrån att smittläget för covid-19 inte försämras. Vi återkommer med mer infor om förändringar sker.

Välkommen alla nya 7:or till Hedda Wisingskolan

Först vill vi alla på skolan säga välkommen till alla nya 7:or. Vi hoppas ni alla ska trivas hos oss på Hedda de kommande tre åren. Jag, Erik Juntikka, som är rektor på skolan kommer att säga hej till er när ni kommer till skolan den 24:e augusti.

Tider för skolstart

Alla elever börjar torsdag den 24/8.

Åk 7 börjar kl 08:30 inne i ljushallen på skolan (direkt innanför entren). Där möter era nya mentorer upp med skyltar för respektive klass, A - D. Därefter går ni vidare ut till era hemklassrum. Ni kommer att ha specialschema torsdag till och med måndag (24-28/8) med alltifrån information om skolan till olika gruppaktiviteter i skolan eller kanske någonstans i stan eller ute i naturen. Ni får all info under torsdagen om vad som händer onsdag till och med fredag.

Åk 8 och 9 börjar kl 09:00. Ni går direkt till hemklassrummen. Även ni har specialschema torsdag till och med måndag (24-28/8).

Anmälan om specialkost - ny anmälan varje läsår

För att specialkosten ska gälla redan från skolstart behöver anmälan göras egentligen redan senast den 8 augusti, men har ni inte gjort det så gör det snarast, via kommunens e-tjänst. Se mer info och länk till E-tjänsten på hemsidan: https://harnosand.se/barn--utbildning/nyheter-fran-barn--utbildning/nyheter-barn--utbildning/2022-07-19-dags-att-anmala-specialkost-for-ditt-barn.html Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppdatera era telefonnummer, e-postadresser mm.

Då och då skickar vi ut info och påminnelser via SMS via Schoolity till elever såväl som vårdnadshavare/föräldrar. Därför är det viktigt att alla mobilnummer i Schoolity är uppdaterade - det gäller både elever och vårdnadshavare/föräldrar. Det är bara ni som vårdnadshavare/föräldrar som kan göra det - eleverna kan själva inte uppdatera sina mobilnummer. Det är även viktigt att vårdnadshavarnas/föräldrarnas e-postadresser är uppdaterade i systemet - se till att de stämmer så ni inte missar någon info. Om ni behöver hjälp hittar du supportinfo här: https://www.schoolity.se/help/kontakt_info/kontakt_info.html Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller så kontaktar du Schoolityansvarig för kommunen Mattias Molin.

Föräldramöten

Föräldramöte åk 7 (HE23A-D) blir onsdag den 6:e september kl 18:00-ca 20:00.

Föräldramöte åk 8 (HE22 A-D) blir tisdag den 5:e september kl 18:00-ca 20:00.

Föräldramöte åk 9 (HE21 A-D) blir onsdag den 5:e september kl 19:15-ca 21:15

Läsårstider

Läsårstider för Härnösands kommun hittar du här: https://harnosand.se/barn--utbildning/lasarstider-och-lov.html Länk till annan webbplats.

Med vänlig hälsning - Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Ny på skolan

Mer information kommer snart

Kontaktuppgifter

Rektor
Erik Juntikka
Telefon: 070-297 12 10

Telefon expeditionen: 0611-34 79 00

E-post: heddawisingskolan@harnosand.se

Facebook: Hedda Wisingskolan Länk till annan webbplats.

Besöksadress
Gånsviksvägen 2
871 60 Härnösand

Elevhälsan på skolan
Skolsköterska: 070-190 81 21
Skolkurator: 070-380 98 38 / 073-2743011

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity innan klockan 08.00. Det går också bra att ringa 0611-34 79 00. En ny sjukanmälan görs varje dag.

Kamerabevakning

Ändamål med kamerabevakning

Alla elever och medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö. Att känna sig trygg och säker i vår skola och sin arbetsplats ser vi som en självklarhet.

Därför ska eventuella situationer där hot och våld, skadegörelse, stölder och liknande tas på största allvar och motverkas med ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande säkerhetsarbete, där kamerabevakning är ett led i vårt trygghetsfrämjande arbete.

Det inspelade bildmaterialet ska endast användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kamerabevakning är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott.

Rättslig grund:

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)

Inspelat material

Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Material från kameror av en plats dit allmänheten saknar tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med bevakningen. Vi sparar materialet i sju (7) dagar.

Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott.

Tillgång till inspelat material

Det är endast kommunens intendent som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Åklagare (förundersökningsledare) kan även begära att få ta del av det inspelade materialet i sin helhet.

Förutsättningarna för kameraövervakningen

Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kamerabevakningen har förändrats. Man kommer utvärdera om kamerabevakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig.

Man har alltid rätt att:

  • få felaktiga uppgifter rättade
  • begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig grund att behålla dem)
  • klaga hos IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)

Ytterligare frågor om kamerabevakningen når du genom epost till cctv@harnosand.se