Kristinaskolan

Kristinaskolan.

Skolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolans upptagningsområde är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Kristinaskolan är en sammanhållen skola med förskoleklass och årskurs 1-10.

Kristinaskolan är en tvåspråkig skola med teckenspråk och svenska. Här får eleverna utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en tvåspråkig miljö.

Eleverna läser enligt samma kursplan som grundskolan med undantag för teckenspråk, som är ett eget ämne, och musik, där man i stället har ämnet rörelse och drama. Dessutom skiljer sig kursplanerna i ämnena svenska och engelska.

Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och förbereder alla för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv.

Skolan har boenden för de elever som bor långt från Härnösand och inte kan dagpendla till skolan. Här finns närhet till naturen och bra möjlighet till en aktiv fritid. Från boendena är det också nära till bibliotek och simhall.

Elever som går i kommunal eller fristående skola kan vid olika tillfällen under sin skolgång ha behov av att lära sig teckenspråk och vistas i en tvåspråkig miljö. Kristinaskolan erbjuder därför så kallade deltidsveckor som ett komplement till skolgången på hemorten. När man är deltidselev blir man även erbjuden fjärrundervisning i teckenspråk.

Barn som har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning samt barn som har föräldrar som är döva eller en hörselnedsättning erbjuds att delta på teckenspråksutbildning.

I anslutning till skolverksamheten finns fritidshemmet Snäckan. Öppettiderna anpassas efter barnens behov liksom verksamhetens aktiviteter.

Kristinaskolans egna hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om skolan.

Kontaktuppgifter

Epostadress: spsm@spsm.se

Telefonnummer till skolan: 010-473 50 00

Besöksadress
Kristinagatan 2
Box 1100
871 29 Härnösand