Verksamhetens mål

Anpassad grundskola ska senast år 2020 ge bästa möjliga förutsättningar för lärande där lärmiljön är tillgänglig och trygg och att samspelet mellan den fysiska, pedagogiska och sociala miljön är tydlig.

För att nå målet arbetar man med stöd av medel från Skolverket - hälsofrämjande skola.
– När jag lär – mår jag bra!

Här finns flexibla klassrum, kreativa lärmiljöer, utomhuspedagogik och rörelsefrämjande aktiviteter i lekfulla former som exempelvis pulspass vid rastaktiviteter. Miljöerna inbjuder eleven till delaktighet, kreativitet och förundran. Särskilt utvecklade miljöer finns för estetiska lärprocesser, teknik, konstruktion och programmering samt för avkoppling och återhämtning.

Skolbiblioteket är tillgängligt för alla med en variation av medier både i bokform och i digitalt format.

Ett arbete med utvecklingen av lärmiljöer pågår. I en processbok finns arbetet dokumenterat Pdf, 8 MB. där det står mer om detta.