Program på anpassad gymnasieskola

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Härnösands anpassade gymnasieskola erbjuder följande utbildningar:

  • Programmet för administration, handel och varuhantering
  • Programmet för fordonsvård och godshantering
  • Programmet för hälsa, vård och omsorg
  • Individuella programmet

Om du väljer att läsa någon av våra utbildningar kan du välja en idrottsprofil. Innevarande läsår har vi inriktningarna innebandy och fotboll.

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering

På programmet för fordonsvård och godshantering får eleverna grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering.

Fordonsvård

Utbildningen förbereder eleverna för att exempelvis kunna rekonditionera bilar, utföra däckarbeten och tillsammans med erfaren personal utföra verkstadsarbeten.

Utbildningen bedrivs i små grupper där praktik varvas med teori. Under utbildningen utvecklar eleverna dessutom ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Vid sidan av de teoretiska ämnena får eleverna möjlighet att öva sina praktiska kunskaper ute på något av de företag som Härnösands anpassade gymnasieskola samarbetar med.

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering

På programmet för administration, handel och varuhantering får eleverna grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering.

Varuhantering

Utbildningen förbereder eleverna för exempelvis butiksarbete, arbete med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

Under utbildningen utvecklar eleverna dessutom ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Vid sidan av de teoretiska ämnena får eleverna möjlighet att öva sina praktiska kunskaper ute på någon av de företag som Härnösands anpassade gymnasieskola samarbetar med.

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för Hälsa, Vård och Omsorg riktar sig till elever som önskar arbeta med människor som är i behov av omsorg.

Hälsa vård och omsorg

Det kan handla om äldreboende, omsorgsboende, personlig assistans, hemtjänst eller barnomsorg. Utbildningen förbereder eleverna för enklare arbetsuppgifter inom omvårdnad, hushållssysslor, barnomsorg och medicin.

Eleverna utvecklas gällande bemötande, service och empati. Grundläggande HLR-utbildning ingår. Den teoretiska utbildningen varvas med praktik kopplade till den praktiska utbildningen.

Individuella programmet

Individuella programmet

På de individuella programmet arbetar vi med ett helhetsperspektiv där eleven står i centrum. Målet är att våra elever efter avslutad utbildning ska känna tilltro till den egna förmågan och vara så självständiga som möjligt.

Individuella programmet

Fokus ligger på sysselsättning, boende och fritid. I vår utbildning betonas samspel, delaktighet och gemenskap.

Individuella programmet arbetar med sex ämnesområden: estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Innehållet i utbildningen utgår från den enskilde elevens behov och förutsättningar.

Skolverkets informationsfilm