Vem är anpassad grundskola till för?

I anpassad grundskola får man en utbildning som är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning och en undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar.

I anpassad grundskola går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola. Anpassad grundskola har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Utbildningen i anpassad grundskola ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Eleverna i anpassad grundskola följer anpassad grundskolas läroplan och kursplaner Länk till annan webbplats.. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i anpassad grundskola, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterande ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Språkval, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne i anpassad grundskola. För varje ämne eller ämnesområde finns en kursplan.

Läs mer i Skolverkets information om vem anpassad grundskola är till för Pdf, 435.2 kB..