Nyaste nyheterna om nya Nybron

Samlade nyheter om bygget av en ny bro mellan fastlandet och Härnön.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • karta över ett område med olika delar markerade med rött och grönt

    Arbeten i vattnet pågår

    Grävarbetena på Nybrokajen fortsätter. Samtidigt har arbetena i vattnet börjat och en vattenledning över sundet är redan klar.

  • karta med olika områden markerade med rött och grönt

    Trafik i båda riktningarna på Nybrogatan

    Nu är grävarbetena i korsningen Nybrogatan/Skeppsbron klara. Trafikljusen är borta och båda körfälten är öppna för trafik igen.