Publicerad

Så ska vi köra och parkera när Nybron byts ut

en karta med linjer markerade i olika färgerFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Nu finns en färdig plan för hur trafiken ska fungera och var vi kan parkera under tiden som Nybron byts ut. Planen är preliminär och detaljer kan ändras under projektets gång, men i stora drag visar den hur det ska fungera.

Omledningskartan börjar gälla så fort den tillfälliga bron är på plats, preliminärt någon vecka in i september. Så här tar du dig då fram med:

Bil

Du som kör från Härnön på Nybrogatan svänger höger in på Köpmangatan, vänster på Pumpbacksgatan, över den tillfälliga bron, Holmgatan rakt fram och vänster på Terminalgatan fram till rondellen vid Nybrogatan. Åker du åt motsatt håll svänger du höger efter den tillfälliga bron in på Skeppsbron och sedan vänster upp på Nybrogatan.

Cykel

Du som cyklar från Härnön på Nybrogatan korsar gatan innan Storgatan och fortsätter på en cykelbana på vänster sida av Nybrogatan ner till Nybron. Där fortsätter cykelbanan längs vänster sida av Skeppsbron och svänger vänster över den tillfälliga bron. På Kronholmen korsar du Holmgatan och följer den högra sidan, svänger vänster till Terminalgatan och följer höger sida av gatan fram till rondellen vid Nybrogatan. Cyklar du åt motsatt håll gäller i princip samma sak, men du behöver inte korsa någon gata.

OBS att lösningen på Kronholmen inte är 100 procent spikad.

Gångtrafik

Du som går från Härnön på Nybrogatan hänvisas till höger sida av gatan. Följ trottoaren ner till Nybron, sväng höger på Skeppsbron och korsa gatan vid den tillfälliga bron. Gå över bron och fortsätt på den vänstra trottoaren på Holmgatan och Terminalgatan fram till rondellen vid Nybrogatan. Går du åt motsatt håll är det precis samma väg.

karta över en stad med olika områden och sträckor markerade med olika färgerFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Parkeringar

Parkeringskartan kommer att gälla fullt ut från början av september, men vissa förändringar kan ske redan tidigare. OBS att det alltid är vägmärkena på platsen som gäller.

Som kartan visar så kommer parkeringsytorna närmast brobygget att stängas av. En hel del nya parkeringar tillkommer så antalet parkeringsplatser blir ungefär lika många. Däremot behöver fler bilister parkera lite längre från centrum än i vanliga fall. Parkeringstiderna blir också anpassade så att ju närmare centrum du parkerar, desto kortare tid gäller. Detta för att få en effektiv användning av de mest centrala platserna.

Kort sagt är de mest centrala p-platserna till för den som ska uträtta kortare ärenden medan den som behöver stå längre tid, till exempel den som har sin arbetsplats i centrum, hänvisas till platser längre bort.

Saker kan förändras

I ett så stort projekt som det här går det inte att till hundra procent säga i förväg hur allt ska fungera. Det kan hända oförutsedda saker som förändrar förutsättningarna. Projektet går också in i olika skeden där entreprenören ibland behöver ta större ytor i anspråk och ibland kan krympa sitt arbetsområde. Strävan är att aldrig ta upp större ytor än nödvändigt så att trafik och parkeringar flyter på så bra som möjligt.

När det gäller parkeringar kan parkeringskartan förändras under projektets gång om nya förutsättningar uppstår, till exempel att trafiken inte får plats som tänkt. Ett annat exempel är om det blir en snörik vinter. Då kan vissa p-platser behöva användas som snöupplag under kortare perioder innan den hinner forslas bort.

Du vet väl att det går att prenumerera på de nyaste nyheterna om nya Nybron.

Anmäl dig för en prenumeration här