Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

År 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter under 2023 behöver lämna in vissa uppgifter då vi behöver dessa för att placera alla verksamheter i rätt riskklass innan årsskiftet.

Om du är ansvarig för flera livsedelsverksamheter behöver du fylla i uppgifterna för en verksamhet i taget. Vi behöver uppgifter om antal årsarbetskrafter i verksamheten alternativt produktionsvolym för tillverkare.

Om vi har några frågor gällande de uppgifter du skickat in kommer vi kontakta dig via telefon eller e-post innan vi fattar beslut. Beslut om din nya riskklassning skickas ut senare i höst och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, som visar hur många kontrollbesök din verksamhet kommer få under 5 år.

Omklassningen är kostnadsfri.

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Linda Fransson
Verksamhetsutvecklare
Samhällsförvaltningen
Härnösands kommun
E-post: linda.fransson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 92