Anmälan om misstänkt matförgiftning

Misstänker du att du har blivit matförgiftad vid restaurangbesök bör du snarast göra en anmälan.