Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

Innan du startar din livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen. Om verksamheten ska godkännas i stället för att bara registreras (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier m.m.), kontakta Livsmedelsverket.

Anmälningsplikten gäller alla företag som hanterar livsmedel, till exempel restauranger, caféer, butiker och storkök. Anmälan ska ske till kommunen minst 14 dagar innan verksamheten startas eller övertas.

Vid årsskiftet 2019 ändrades livsmedelslagen efter beslut i riksdagen och en straffavgift infördes för den som glömmer att anmäla.

Avgiften beror på årsomsättningen och är från 5 000 kronor ända upp till 75 000 kronor. För staten, kommuner och landsting är det en fast avgift på 40 000 kronor. Den eventuella straffavgiften går till statens kassa.

Kostnad
För handläggning av din anmälan tas en avgift på 1 264 kr ut enligt beslut i kommunfullmäktige.