Föreningsregistrering

Här skickar du in dina uppgifter till föreningsregistret i Härnösands kommun, för att vara bidragsberättigad måste föreningen vara med i föreningsregistret.

För att du som förening ska kunna ta del av samhällsförvaltningens tjänster, så som att ansöka om bidrag och bli inbjuden till möten, så måste föreningen finnas med aktuella uppgifter i föreningsregistret.

Aktuella föreningar i Härnösands kommun Länk till annan webbplats.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Organisationsnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • Gallras vid inaktualitet.

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Anneli Öberg
E-post: anneli.oberg@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 57