Anmälan inför nytt lotteri - nystartsregistrering

När du ska starta ett nytt lotteri.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
För registrering och fördelning av tillstånd för registreringslotteri.

Laglig grund för behandlingen
Den registrerade har lämnat sitt samtycke.
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid
1 år.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se