Intresseanmälan för odlingslott

Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter? Här kan du anmäla dig till kö för odlingslott. När vi får en ledig lott, som motsvarar dina önskemål, kommer vi kontakta den som står först på tur.

För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget. Syftet med odlingslotter är främst att ge medborgarna i kommunen en möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård.

Storleken på lotterna är 50 eller 100 m² och det finns även ett antal anpassade odlingslådor för den som har behov av det.

Priser för odlingslotter från och med 2024-0102
Storlek
Pris/år
Odlingslåda (längd 3,8 m, bredd 1,2 m, höjd 0,75 m)
177 kr
50 m²
472 kr
100 m²
708 kr

Ovanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI).

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer

Ändamålet med behandlingen
För handläggning av kö till odlingslotter.

Laglig grund för behandlingen
Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade.

Lagringstid
5 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Samhällsförvaltningen
Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06