Hur kan vi arbeta narkotikaförebyggande i en legaliseringsvåg?

Två människor håller om varandra.

Kan kunskap om legalisering och dess konsekvenser ge vårdnadshavare och andra vuxna bättre argument för att föra dialog om cannabisanvändning hos unga? Välkommen till en föreläsning om legaliseringsvågorna med Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center.

Folkhälsomyndigheten har undersökt vuxnas attityder till cannabis och annan narkotika. Resultaten visade att de allra flesta har en negativ inställning till narkotika, men att fler är positiva till cannabis jämfört med annan narkotika. Undersökningen visade också att yngre personer är genomgående mer positivt inställd till narkotika jämfört med äldre personer.

Det har under senare tid skett lagändringar i flera europeiska länder, som tillsammans med normaliseringen i media och populärkultur bidrar till en lägre upplevd risk med att använda cannabis hos unga. Men det viktigaste faktorn som påverkar ungas attityd till narkotika är deras umgängeskrets, som påverkar användandet genom tillgänglighet och normer.

- Det florerar mycket myter om cannabislegaliseringens påstådda framgångar och fördelar. Den bilden behöver nyanseras, vilket vi kan hjälpa till med bland annat utifrån de analyser Narkotikapolitiskt center tagit fram, säger Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center (NPC).

Välkommen att delta i föreläsningen och få viktig kunskap om legalisering och dess konsekvenser för att kunna ge bättre argument i dialogen kring cannabisanvändning hos unga.

Tid och plats

Torsdag 25 april 2024
18:30 - 19:30
Anmälan: Se nedan.

Olof Högberg-salen
Sambiblioteket
Universitetsbacken 3
Härnösand

Sambiblioteket.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Härnösands kommun, IOGT-NTO och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV).

Anmälan till föreläsningen