Tobaksfria dagen 31 maj

person håller i cigaretter och e-cigg.

Användningen av tobaksfria nikotinprodukter, som e-cigaretter (vapes) och nikotinsnus, har ökat markant under de senaste åren - särskilt bland ungdomar. Öka din kunskap om detta nya fenomen och de risker som användningen av produkterna kan innebära.

Vad är tobaksfria nikotinprodukter, vad vet vi egentligen om riskerna? Och hur ser användningen ut bland unga? Vilken lagstiftning finns kring produkterna? Det är några av frågorna som du får svar på i det webbinarie som anordnas på tobaksfria dagen.

Datum: 31 maj 2024
Tid: 10.00 - 11.30
Plats: Digitalt via länk, Länk till annan webbplats. ingen anmälan krävs.

Program

10.00 Välkommen och inledning

Föreläsning med Martina Zetterqvist, utredare på CAN, om användningen av tobak och nikotin bland unga.

Föreläsning med Linnéa Hedman, OLIN-studierna/Region Norrbotten. Linnea är docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet. Hon kommer prata om forskning kring användningen av tobaks- och nikotinprodukter i befolkningen - både aktuellt kunskapsläge men även framtida utmaningar.

Paus

Nuvarande och kommande lagstiftning (inom nikotinområdet) för att skydda barn och unga - Annika Borg, nationell samordnare för länsstyrelsernas alkohol- och tobakstillsyn.

”Fimpar du, fimpar jag”, exempel på ett arbetssätt med tobaksavvänjning för ungdomar och unga vuxna – Ingrid Edvardsson Aurin FoU-handledare, Dr. med vet vid FoU Kronoberg.

11.30 Slut

Vill du veta mer?

Ta del av den nya kunskapssammanställningen om tobaksfria nikotinprodukter. Det finns även tidigare inspelade webbinarier och filmer på temat nikotinprodukter.

Arrangörer är länsstyrelserna och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Föreläsningarna kommer finnas tillgängliga att ta del av i efterhand.