Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • 18 nya demensplatser på Härnögården

  Härnösands kommun skapar 18 nya platser för personer med demens på Härnögården. Därmed kan kön till särskilt boende kortas ned och de som väntar på en plats få det inom rimlig tid.
 • Nästa steg för Nybrogatan

  Samhällsnämnden ger samhällsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med utformningen av Nybrogatan och nu gå in mer på detaljerna i utformningen. Inriktningen är att leda cykeltrafiken i två stråk vid sidan om Nybrogatan samt att bygga en rondell i korsningen Nybrogatan/Brunnshusgatan.
 • Företagare slipper skyltavgift

  I sommar slopas avgiften för företagare som söker tillfälligt bygglov för att sätta upp en skylt. Det har samhällsnämnden beslutat för att stötta lokala företagare.
 • Dagliga verksamheter får nya lokaler

  Från årsskiftet flyttar fyra olika dagliga verksamheter in i gemensamma lokaler i det före detta sjukhuset. Det har kommunstyrelsen beslutat. De verksamheter det handlar om är Ringens, Villagruppens, Agdas och Gullvivans dagliga verksamheter.
 • Härnösand samordnar tillsyn och tillstånd för alkoholservering och livsmedelskontroll

  Härnösands kommun samordnar tillsynen av livsmedelskontroll och alkoholservering. Ansvaret för tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden.
 • Ny förskola på Änget

  Härnösands kommun ska öppna en ny förskola på Ängecenter. Det blev klart då kommunstyrelsen fattade beslut om att hyra lokaler där. Beslutet innebär att de äldre på plusboendet på Ängecenter får sällskap av förskolebarn. Lösningen kan också göra det möjligt att öppna matsalen för de äldre som varit stängd under en tid.