Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Placering för nytt äldreboende ska utredas

  Samhällsförvaltningen får i uppdrag att utreda var ett nytt äldreboende kan placeras. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • Säkrare busshållplats vid Brännaskolan

  En så kallad timglashållplats ska byggas vid Brännaskolan nästa sommar. Det har samhällsnämnden beslutat efter ett e-förslag om ökad säkerhet vid skolan.
 • Nytt gång- och cykelprogram

  Samhällsnämnden har antagit ett nytt gång- och cykelprogram (GC-program) med en tillhörande handlingsplan. Programmet talar om hur kommunen ska arbeta långsiktigt med gång- och cykelplaneringen medan handlingsplanen radar upp konkreta åtgärder som kan göras.
 • Skolskjutsar kan öppnas för allmänheten

  Skolbussarna till Fröland/Ytterfälle och Hemsön kan öppnas även för andra passagerare från och med december 2022. Samhällsnämnden har beslutat att begära det av kollektivtrafikmyndigheten.
 • Återställd kaj, ny bro och renoverad paradgata

  En enig kommunstyrelse har antagit en investeringsplan för de närmaste tio åren. De största satsningarna är att ersätta Nybron, återställa Utsprångskajen och renovera Nybrogatan och Skeppsbron.