Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Nya Nybron kan bli en ”gamm-bro”

    Den nya Nybron ska se ut som den allra första bron på platsen, med bågar och en vridbar del i mitten. Det är i alla fall vad en helt enig samhällsnämnd föreslår.
  • Delårsrapport pekar på bra resultat

    Kommunens delårsrapport pekar på ett bra resultat för 2022. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på 46,1 miljoner kronor, drygt 10 miljoner bättre än budgeterat. Det innebär ett överskott på 2,4 procent.
  • Stor satsning på jämställdhet

    Härnösands kommun gör en långsiktig satsning på ökad jämställdhet. Kommunstyrelsen har beslutat att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet samt att ansöka om att delta i ett modellkoncept för jämställd styrning och ledning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) organiserar.