Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Presentkort till kommunens anställda

    Även i år får Härnösands kommuns personal en julklapp i form av ett presentkort i stadens butiker och restauranger på 500 kronor. Det har kommunstyrelsen beslutat.
  • Förslag för att öka det kollektiva resandet

    Härnösands kommun har flera synpunkter på det förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram som Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram. Bland annat trycker kommunstyrelsen på att trafiken också bör ta sikte på fritidsresor samt att välja lokalt producerad biogas som bränsle.