Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Mer anropsstyrd trafik och tätare trafik till Saltviksområdet

    Det blir flera förändringar i busstrafiken från och med december 2023. Bland annat ska det bli enklare att arbetspendla till och från landsbygden med hjälp av anropsstyrda turer och genom att vuxna kan åka med vissa skolskjutsar. En annan förändring är att linje 501 förlängs från Bondsjöhöjden till Saltviksområdet.
  • Ja till lyftanordning på båtbrygga

    I ett e-förslag föreslås att det byggs en lyft på någon båtbrygga så att funktionshindrade kan ta sig i och ur båtar. Samhällsnämnden gillar förslaget och samhällsförvaltningen ska nu titta vidare på olika lösningar.
  • Ny åtgärdsplan för naturvård

    Samhällsnämnden har antagit en tioårsplan för naturvård i Härnösand. Planen innehåller prioriterade åtgärder med målet att på sikt gynna den biologiska mångfalden.