Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Vattenled förbi dammen i Öjesjön

    Härnösands kommun ansöker om ett så kallat LOVA-bidrag för att kunna bygga en vattenled förbi dammen i Öjesjön. Detta för att säkra vattenflödena i Brånsån och Gådeån.
  • Reningsverket byggs om för framtiden

    HEMAB planerar att bygga om avloppsreningsverket vid Kattastrand för att klara både framtida miljökrav och en ökad belastning. Kommunstyrelsen har godkänt investeringen på cirka 92 miljoner kronor.