Föreningsarkivet Västernorrland

Föreningsarkivet Västernorrland är den institution i länet som ansvarar för föreningslivets kulturarv.

Detta gör vi bl.a. genom uppsökande fältverksamhet och inventeringar, vård och registrering samt forskarservice och annan utåtriktad verksamhet.

Föreningsarkivet Västernorrland
Kusthöjden
Majorsgränd 4
871 33 Härnösand