Landsarkivet

Bildkollage: Landsarkivet, flottare och gamla pappersrullar.

Landsarkivet i Härnösand är en del av Riksarkivet och vi har sedan 1618 bevarat statens handlingar. I över 400 år har vi säkrat information, alltifrån pergamentbrev från medeltiden till dagens digitala uppgifter.

Då handlade det om kontroll och makt. Idag är arkiven till för alla - en nödvändig del av vår demokrati och vårt gemensamma kulturarv. Tillsammans skapar vi framtidens historia!

På Landsarkivet i Härnösand finns ungefär 10 mil med arkivmaterial från framför allt Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det äldsta dokumentet är från 1374 men den största delen av materialet sträcker sig från 1600-talet till nutid.

Bildkollage: Arkivcentrum Nord och böcker om Trivialskolan i Härnösand.

Du kan besöka Landsarkivet i Härnösand antingen på Arkivcentrum Nord eller på Rosenbäcksallén. Läsesalar finns på båda platserna.

Läs mer på riksarkivet.se/harnosand Länk till annan webbplats.

Landsarkivet Härnösand
Rosenbäcksallén 18E
871 60 Härnösand

Arkivcentrum Nord
Majorsgränd 4
871 33 Härnösand

Riksarkivets växel
010-476 70 00