Näringslivsarkiv i Norrland

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv.

Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du hitta spännande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria.

Näringslivsarkiv i Norrland
Kusthöjden
Majorsgränd 4
871 33 Härnösand