Fiske

""

Härnösand och dess omgivningar bjuder på mycket härligt fiske. Du kan fiska i sjöar, tjärnar, bäckar, åar och förstås i havet. De flesta fiskeplatserna kräver fiskekort, men längs kusten är fisket fritt.

Fiskevårdsområde

För att samordna fisket och fiskevård kan fiskerättsägare gå samman och bilda ett fiskevårdsområde. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsförening.

Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till fiskevårdsområden verksamma inom kommunen och har till syfte att stimulera och underlätta för sportfiske och friluftsliv i kommunen.

Här kan du ansöka om bidrag till fiskevårdsområdesföreningar

Läs mer om fiskevårdsområde på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsanpassat fiske i Värptjärn

Kom och fiska i Värptjärn

Söder om Härnösand ligger Värptjärn, ett tillgänglighetsanpassat fiskeområde, som sköts av fiskevårdsföreningen Sportfiskeklubben Strömsländan. Här går det att fiska regnbåge och abborre. Du kommer ner till vattnet med till exempel barnvagn, rullstol och rullator. Vid tjärnen finns bänkar, bord och grillplatser.

Hitta till Värptjärn

Vid E4, ca 4 km söder om Härnösand finns avtagsvägen mot Värptjärn. Därifrån är det ca 2,5 km till Värptjärn.

Planteringen av fisk sker av Sportfiskeklubben Strömsländan i samarbete med Härnösands kommun.

Isfiske

Innan du ger dig ut på isen bör du skaffa dig kunskap om is. Kontrollera alltid isen innan du ger dig ut på den, även om andra fiskare redan befinner sig på isen. Tänk på isens svagheter, som till exempel vid in- och utlopp. Det kan också vara en bra idé att provborra. Minst en decimeter kärnis är ett bra mått på när isen är tillräckligt tjock för isfiske.

Tjockleken på isen kan variera mycket och is kan förändras snabbt beroende på strömmar och ändrade väderförhållanden. Fiska aldrig ensam på svaga isar, ta med dig sällskap och ta inga onödiga risker.

Utrustning

Det kan vara en stor fördel att ha på sig en så kallad flytoverall. Ha alltid isdubbar utanpå jackan eller overallen och ha ispik, livlina och visselpipa nära till hands.

Ha med en mobiltelefon i ett vattentätt fodral för att snabbt kunna larma 112 vid en olycka. Andra saker som kan vara bra att ha med är reservkläder i en sluten plastpåse.