Budget- och skuldrådgivning

Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi, eller har problem med att betala dina skulder, kan du få information av en budget- och skuldrådgivare. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter och alternativ när du själv inte gör det.

Du kan få hjälp och information så du kan hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem. Budget- och skuld­rådgivaren arbetar tillsammans med dig för att vägleda och stötta dig till att få en bra lösning på de problem som uppstått.

Notera att budget-och skuldrådgivningen inte kan ersätta behovet av god man.

Det här kan du få hjälp med

  • Hjälp att se hur din ekonomi kan behöva förändras.
  • Stöd i att göra en hållbar budget över kostnader och inkomster för dig och ditt hushåll.
  • Ge en helhetsbild på dina skulder.
  • Räkna ut om du kan betala, och hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.
  • Hjälp i kontakt med inkassobolag, andra fodringsägare och Kronofogden.
  • I samråd med dig förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägare och upprätta avbetalningsplaner.
  • Information om hur en skuldsanering går till samt stöd före och under en eventuell skuldsaneringsprocess exempelvis hjälpa till med att ansöka, överklaga eller begära omprövning. På Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om vad skuldsanering innebär. Länk till annan webbplats.

Informationen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Läs vår broschyr om skuldsanering Pdf, 977 kB.

Kontaktuppgifter

Budget- och skuldrådgivare
Telefon: 0611-34 83 11
Adress: Trädgårdsgatan 7, Härnösand