Anmäl oro om missbruk hos vuxen

Känner du oro för missbruksproblematik hos en vuxen? Då kan du göra en anmälan om oro till kommunen för att personen ska kunna få stöd och hjälp.

Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men det kan vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter. Till exempel om ytterligare uppgifter behövs. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan med e-post eller sms.

Vad händer efter anmälan

Vid en anmälan är det socialsekreterare vid kommunens Ekonomi– och vuxenenhet som arbetar med att utreda situationen. Socialsekreterare tar inledningsvis alltid kontakt med den person som orosanmälan gäller. En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Endast om den vuxne har allvarliga missbruksproblem finns lagstöd för att driva en utredning mot dennes vilja, lag om vård av missbrukare (LVM).

All personal arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en eventuell utredning. Det innebär att du som gjort orosanmälan har inte rätt att veta vad din orosanmälan lett till.

Kontaktuppgifter

Om du vill anmäla oro för att en vuxen far illa kontaktar du socialsekreterare på vuxengruppen.

Susanne, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 87 98

Dan, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 60

Lina, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 80 53

Du kan även skicka din orosanmälan via post till:
Härnösands kommun
Individ-och familjeomsorgen
871 80 Härnösand

Fax: 0611-34 82 95

Du kan också skicka din orosanmälan via e-post:
E-postadress: socialforvaltningen@harnosand.se

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611-34 80 00.