Taktil stimulering

Eleverna på anpassad gymnasieskola har möjlighet att med jämna mellanrum få taktil stimulering av vår beröringspedagog.

Taktil stimulering är en mjuk berörings- och känselsinnesmassage. Den har en avslappnande och lugnande effekt och är mycket efterfrågad av våra elever.