Karens vid avbrott av kurser och yrkesutbildningar

Studieavbrott kan leda till karens samt påverka kommande antagning. Karens innebär att du inte blir antagen till en kurs inom 6 månader efter avbrottsdatum, och 12 månader för yrkesutbildning.

Genom detta undviker vi att personer som upprepade gånger avbryter sina studier blir antagna på nytt, och på så sätt hindrar andra från att påbörja studier.

Detta gäller:

  • om du uteblir vid kursstart, utan att ha meddelat detta
  • om du inte är aktiv i studierna på mer än tre veckor
  • om du fått betyg F i samma kurs två eller fler gånger
  • om rektor har beslutat att du inte kan tillgodogöra dig utbildningen.