Utbildning utanför din hemkommun - IKE

Om du hittat din drömutbildning i en annan kommun så ansöker du om en IKE - interkommunal ersättning.

Om du är intresserad av en kurs eller en yrkesutbildning i en kommun där du inte är folkbokförd så kan du ansöka om att hemkommunen betalar utbildningen. Du måste vara behörig till utbildningen och ha nödvändiga förkunskaper. Det är sedan upp till din hemkommun att bestämma om de beviljar eller avslår ansökan om Interkommunal ersättning - IKE. Om du blir beviljad att studera från din hemkommun konkurrerar du sedan på lika villkor som alla behörigt sökande.

Härnösandsbor som önskar studera i annan kommun

Gör så här

 1. Gå in på den anordnande vuxenutbildnings hemsida och fyll i ansökan
  Du hittar ansökningshandlingarna på den anordnande kommunens hemsida.
 2. Skicka in ansökan till oss, din hemkommun Härnösand
  Du tar en kopia på din ansökan och mejlar den som pdf till syv@harnosand.se. Alternativt skriver du ut en papperskopia och lämnar den i brevlådan till syv som finns i entrén på komvux, bredvid Studerandeservice. Skriv också ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen och bifoga tidigare betygsdokument. Tänk på att vara ute i god tid då detta sätt att ansöka kräver längre handläggningstid.
 3. Invänta besked om antagning från den anordnande kommunen
  Komvux Härnösand meddelar kommunen du ansökt till om vi beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Kommunen du sökt utbildning hos meddelar dig vårt beslut. Blir du antagen får du besked från dem, som är de som ansvarar för att du kommer igång med dina studier.

Sökande från annan kommun som önskar studera i Härnösand

Gör så här

 1. Gör en ansökan till en kurs eller utbildning hos oss
  Gör en ansökan till den kurs eller utbildning som du är intresserad av att läsa hos oss.
 2. Skicka ansökan till din hemkommun
  Skriv ut ansökan och skicka den till komvux i din hemkommun. Ta först reda på om din kommun önskar att du skickar in digitalt eller via post. Det är sedan din hemkommun som tar beslutet om de beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Din hemkommun måste meddela beslutet till komvux Härnösand senast sista ansökningsdag. Har du frågor kring ansökan så kontaktar du komvux i din hemkommun.
 3. Invänta antagningsbesked från oss, Härnösands kommun
  Efter att din hemkommun meddelat oss beslutet om de beviljar eller avslår kostnaden för din utbildning, meddelar vi dig om du blir antagen till utbildningen eller inte.

Har du frågor eller behöver stöd att göra din ansökan?

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare.