Vanliga frågor och svar om SFI

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om SFI (svenska för invandrare) på Komvux i Härnösand.

Vad är SFI?

SFI (svenska för invandrare) är en utbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska möjlighet att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Vem får läsa SFI?

Du får läsa SFI på Komvux i Härnösand om du:

  • är folkbokförd i Härnösands kommun
  • är minst 16 år gammal
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket

Hur söker jag till SFI?

Du hämtar papperet för anmälan på vår hemsida eller i receptionen på Komvux. Fyll i alla fält på blanketten. För att din anmälan ska vara komplett, och för att vi ska kunna ta emot den, så måste du bifoga nedan dokument:

  • beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd/uppehållsrätt eller bevis om svenskt medborgarskap från Migrationsverket
  • personbevis från Skatteverket

Du kontaktar Migrationsverket och Skatteverket för att få fram dessa dokument.

Skriv ut din anmälan och posta den eller lämna in den i Komvux reception. Du kan också mejla blanketten och de bifogade dokumenten till syv@harnosand.se. Du är välkommen till receptionen om du behöver hjälp. Det kan ta lång tid innan du får plats.

Läs mer hur du söker till SFI här

Jag har fått ett brev där det står att jag måste komplettera min anmälan till SFI. Vad ska jag göra?

Om det finns fält som är markerade så behöver du fylla i de fälten. Alla fält måste vara tydligt och korrekt ifyllda för att vi ska kunna ta emot din anmälan.

Om det står att du behöver inkomma med vissa dokument så behöver du ta fram kopior på de dokumenten, och lämna in i receptionen tillsammans med din anmälan.

Jag behöver ta fram en kopia av mitt uppehållstillstånd, mitt bevis om svenskt medborgarskap och/eller ett personbevis. Hur gör jag?

För att få en kopia av ditt uppehållstillstånd eller ditt bevis om svenskt medborgarskap kontaktar du Migrationsverket. Du kan beställa en kopia av ditt uppehållstillstånd eller ditt bevis om svenskt medborgarskap här: Beställa origi­nal­hand­lingar eller kopior - Migrationsverket. Länk till annan webbplats.

För att ta fram ett personbevis kontaktar du Skatteverket. Du kan beställa eller skriva ut ett personbevis här: Beställ personbevis | Skatteverket Länk till annan webbplats..

Jag är asylsökande med LMA-kort. Får jag läsa SFI?

Asylsökande får inte läsa SFI på Komvux i Härnösand. Du måste ha uppehållstillstånd, personnummer och vara folkbokförd i Härnösands kommun för att läsa SFI.

Vilken SFI-kurs ska jag börja med?

Det finns tre olika studievägar och du börjar i en kurs utifrån din studiebakgrund och hur många år du har gått i skolan i hemlandet.

  • Studieväg 1, kurs A-D för elever med lite eller ingen studievana från hemlandet
  • Studieväg 2, kurs B-D för elever som har viss studievana från hemlandet
  • Studieväg 3, kurs C-D för elever med mycket studievana hemlandet

Om du har läst SFI tidigare och har betyg eller intyg från SFI-studier får du plats i en grupp som passar din språknivå. Om du inte tidigare har läst SFI i Härnösand, eller om det var längesedan du läste i Härnösand, så kommer du att bli kallad till en kartläggning.

Vad är en kartläggning?

Om du har läst SFI i en annan kommun, om det var längesedan du läste SFI i Härnösand och/eller om du har kunskaper i svenska men saknar betyg eller intyg från tidigare SFI-studier får du delta i en kartläggning. Kartläggningen visar hur mycket svenska du kan och vilken SFI-kurs som passar dig.

Hur lång kö är det till SFI?

Kön och väntetiden varierar beroende på bland annat söktrycket till SFI.

När får jag veta om jag är mottagen till en kurs?

Du får en kallelse till kartläggning eller till att börja SFI med brev på posten.

Hur många timmar i veckan läser jag?

Du kan läsa måndag till fredag, 15 timmar i veckan. Du kan också läsa färre timmar i veckan. Vill du läsa i klassrum behöver du läsa SFI minst två dagar, eller sex timmar, i veckan.

Finns det SFI på kvällen?

Vi har tyvärr ingen undervisning i SFI i klassrum på kvällen. Du kan istället välja att läsa på distans via distansskolan ABF Göteborg. Då väljer du själv vilken tid på dygnet du studerar.

Finns det SFI på distans?

Ja, vi har distanskurser genom distansskolan ABF Göteborg. Vid distansstudier kommer du att skriva nationellt prov på plats i skolan. Om du läser SFI på distans är du också välkommen att studera på plats i vår studiehall.

Skriv i din ansökan att du vill studera på distans. Du som går studieväg 2 kan välja att studera på distans, och du som går studieväg 3 studerar alltid på distans.

Jag arbetar skift, ibland på dagtid och ibland på kvällstid. Kan jag läsa SFI?

Det finns SFI-kurser på dagen och på distans. Ta kontakt med oss. Vi försöker hitta en lösning som passar dig.

Hur lång är SFI-utbildningen?

Det beror bland annat på din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilken kurs du blir placerad i.

Kan jag få betyg när jag läser SFI?

När din lärare bedömer att du har nått kursens mål anmäls du till nationellt prov. Därefter kan du få betyg.

När kan jag skriva SFI-prov och vem bestämmer när?

Din lärare bedömer när du ska skriva nationella provet (NP) och hen anmäler dig till provet.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betyg efter varje SFI-kurs. Betygsskalan har två betygssteg, Godkänt och Icke godkänt.

Måste jag betala för att läsa SFI?

Nej. SFI är gratis men du får själv betala för lexikon, pennor och anteckningsböcker.

Kan jag få CSN-lån eller studiestöd när jag läser SFI?

Nej. Du får inte studiestöd från CSN för SFI-studier.

Jag bor i en annan kommun men vill studera på Komvux i Härnösand. Får jag det?

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera på Komvux i Härnösand måste du lämna in din ansökan till SFI-skolan i din hemkommun för beslut. Om din hemkommun godkänner att du studerar SFI på Komvux i Härnösand meddelar vi dig när du får börja studera här.

Jag bor i Härnösands kommun men vill studera i en skola i en annan kommun. Får jag det?

Om du är folkbokförd i Härnösands kommun och vill studera i en skola i en annan kommun måste du lämna in din ansökan till komvux i Härnösand. Om vi godkänner din ansökan får du studera SFI i en annan kommun. Vi kontaktar den aktuella skolan och de meddelar dig när du får börja studera där.

Kan jag byta till att exempelvis studera SFI på eftermiddagen om jag börjar jobba på förmiddagen?

Om du vill byta till en annan SFI-grupp på grund av arbete, praktik eller annan liknande aktivitet pratar du med din lärare som hjälper dig att byta grupp. Om du avbryter dina studier måste du lämna in en ny anmälan till SFI.

Jag får ersättning från a-kassan. Får jag läsa SFI medan jag får pengar från a-kassan?

Om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan rekommenderar vi dig att ta kontakt med a-kassan och fråga om de godkänner att du läser SFI medan du får ersättning från a-kassan.

Jag ska åka på semester. Kan jag behålla min plats i min kurs?

Om du ska åka bort ska du prata med din lärare som hjälper dig vidare.

Vad gör jag om jag blir sjuk och inte kan gå i skolan?

Om du blir sjuk ska du i första hand kontakta din lärare. Du kan också ringa till receptionen på Komvux och sjukanmäla dig.

Jag vill fortsätta studera efter SFI. Finns det några andra kurser eller utbildningar på Komvux i Härnösand?

Ja, du kan fortsätta studera på Komvux i Härnösand när du är klar med din SFI-utbildning. Det finns kurser på grundskolenivå och på gymnasienivå, till exempel matematik, engelska och svenska som andraspråk. Det finns också flera yrkesutbildningar.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare (syv) för mer information eller läs mer under avdelningen Utbildningar och kurser.

Jag vill komma igång och studera medan jag väntar på att börja SFI. Hur kan jag öva svenska hemma?