Samhällsorientering för nyanlända

Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige. Det handlar om praktiskt vardagsliv där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan, eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013).

Vi erbjuder kursen just nu på arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och dari. Vi kan också ordna kursen på ett annat språk vid behov och om det finns flera deltagare.

Hela kursen är på 20 lektioner, 1-2 gånger i veckan. Det ingår studiebesök i kursen. Efter kursen får du ett intyg. Kursen är gratis.

Kursen innehåller:

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige

Kursanmälan

Anmälan till Samhällsorientering för nyanlända

www.informationsverige.se Länk till annan webbplats. kan du som är ny i Sverige läsa mer om det svenska samhället. All information finns på olika språk.

Samhällsorientering erbjuds inte till

Kursen erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande / gästforskare

Anmälan från Arbetsförmedlingen eller annan myndighet

Arbetar du på Arbetsförmedlingen, kommunen eller annan myndighet och vill anmäla en person till en kurs i samhällsorientering kan du kontakta utbildningssamordnaren.