Eldning av avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med - tänk på att du inte får elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad.

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra dig av med räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.

Enligt 15 kap 5a § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Därför är det inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.

Trädgårdsavfall kan gå bra, men ta hänsyn till grannarna

Undantaget från regeln är mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården som kan eldas, om röken inte stör omgivningen. Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda. När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar — elda inte alltför fuktigt avfall, och elda när det blåser åt rätt håll.

Eldningsförbud och säkerhet

Eldning får ej ske inom detaljplanelagt område under tiden 1:a maj — 30 september i Härnösands kommun. Vissa tider under året kan det vara allmänt eldningsförbud - kontrollera det med Räddningstjänsten. På deras hemsida får du också tips och råd om säkerhet vid eldning.

Läs mer:
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Din Säkerhet
Elda i trädgården Länk till annan webbplats.