Skrotbilar

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning vilket kan bedömas som brottslig gärning. Skrotbilar kan även läcka oljor och avge andra miljöfarliga ämnen som riskerar att skada vår gemensamma miljö.

Skrotbil på kommunal mark

Skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg kan Samhällsförvaltningen besluta om att dessa fordon tas bort på bilägarens kostnad.

Skrotbil på privat mark

Samhällsförvaltningen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar som står på privat mark, då är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren ber om hjälp kan Samhällsförvaltningen vara behjälplig i vissa fall.

Har du en uttjänt bil som du vill göra dig av med?

Så här gör du när den ska lämnas in för återvinning.

I Härnösands närområde finns Ådalens Bildemontering Länk till annan webbplats. och Sundsvalls Bildemontering Länk till annan webbplats. där du kan lämna in din utjänta bil för återvinning. Ådalens bildemontering och och Sundsvalls Bildemontering är medlemmar i Bilretur Länk till annan webbplats., bilproducenternas nätverk för bilåtervinning. När du lämnar bilen till en medlem i BilRetur Länk till annan webbplats. kan du vara säker på att bilen kommer att återvinnas av en auktoriserad bildemonterare på ett för miljön riktigt sätt.

När du lämnar bilen ska du ha med dig:
• Påskrivet registreringsbevis del 2 (den gula delen och det senast utfärdade).
• Legitimation.
• Fullmakt om du inte är ägare till bilen.

Saknar du ditt registreringsbevis?
Har du tappat bort registreringsbeviset går det att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen på deras webbplats www.transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats. eller via servicetelefon: 0771-25 25 25.

Kompletta uttjänta bilar får du lämna utan kostnad, men kravet är att bilen inte saknar väsentliga delar som motor, växellåda och katalysator och att den inte innehåller material eller avfall som inte hör till bilen.Saknas väsentliga delar, eller om det finns material eller avfall som inte hör till bilen, kan bilåtervinnaren ta ut en avgift.