Skrotbilar

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning vilket kan bedömas som brottslig gärning. Skrotbilar kan även läcka oljor och avge andra miljöfarliga ämnen som riskerar att skada vår gemensamma miljö.

Skrotbil på kommunal mark

Skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg kan Samhällsförvaltningen besluta om att dessa fordon tas bort på bilägarens kostnad.

Skrotbil på privat mark

Samhällsförvaltningen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar som står på privat mark, då är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren ber om hjälp kan Samhällsförvaltningen vara behjälplig i vissa fall.

Inlämning av uttjänta bilar 

Om det inte längre går att använda bilen lämnar du den till ett företag som är auktoriserat för att skrota bilar. När du lämnar din bil ska du få ett mottagningsbevis från företaget. En del bilskrotningsföretag hämtar din bil gratis.

Bilskrotningsanläggningar i Härnösands närområde