Sortering av avfall

Papper, tidningar, glas, metall och matavfall, allt går att återvinna.

Återvinningsstationer

Återvinn papper, tidningar glas, metall och mycket annat i våra återvinningsstationer.

Besök HEMAB:s hemsida
Läs mer om återvinningsstationerna hos Härnösand Energi och Miljö, HEMAB Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter om tömning och städning
Om du vill meddela att någon av behållarna för förpackningar och tidningar behöver tömmas eller att det behöver städas på en återvinningsstation ska du kontakta HEMAB via ett formulär på deras webbsida.

I formuläret hittar du också en lista över alla kommunens återvinningsstationer.

HEMAB:s formulär om städning eller tömning av återvinningsstation Länk till annan webbplats.

Härnösands kretsloppspark

Kretsloppsparken är mer än vanlig återvinningsstation 

Härnösands kretsloppspark är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad. Företag betalar för avfallslämnande.

Papper, tidningar, glas och plast m.m. kan du lämna dygnet runt.

Vill du kasta vitvaror, elektronik, metallskrot eller annat större eller farligt avfall så hänvisar Hemab till sina öppettider.

OBS! Avfall i säck får från och med 1/1 2018 endast lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Öppettider:
Vardagar: 09.00 - 19.00
Helgfria lördagar: 10.00 - 14.00

Härnösands Kretsloppspark finns vid Jägaregatan, bakom den gamla Miljöcentralen.

Läs mer om Härnösands Kretsloppspark hos HEMAB Länk till annan webbplats.

Älands återvinningsanläggning

På Älands återvinningsanläggning (soptippen) kan du lämna grovsopor, bygg- och trädgårdsavfall (rötter, löv, mossa, gräs), förpackningar och farligt avfall så som färg, olja, lysrör, vitvaror, elapparater. Insamlat material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning genom förbränning.

OBS! Avfall i säck får från och med 1/1 2018 endast lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Öppettider:
Vardagar: 07.00 - 16.00

Gratis för hushåll. Företag betalar
För hushåll i Härnösand kostar det inget att lämna sorterat avfall eftersom kostnaden ingår i sophämtningstaxan (undantag byggavfall, asbest). Företag betalar beroende på vad och hur mycket som lämnas.

Läs mer om Älands återvinningsanläggning hos HEMAB Länk till annan webbplats.

Producentansvar

Vad är producentansvar?

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen

Sverige har lagstiftat om producentansvar för åtta produktgrupper:

  • förpackningar
  • däck
  • returpapper
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Läs mer om producentansvar hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.